Roxie komt niet zomaar aanwaaien. We bestaan al sinds Valentijnsdag 2001. Met verschillende commissies zorgen we ervoor dat alles vlekkeloos verloopt.

Commissies

De meiden van de Muziekcommissie peinzen over de juiste muziek. Ze beoordelen en kiezen ons repertoire en besluiten over de muziekkeuze voor festivals en optredens.

Zodra de muziek is gekocht zorgen de meiden van de MuseScorecommissie ervoor dat wij al onze eigen stempartijen kunnen luisteren, oefenen en instuderen in het MuseScore programma.

De meiden van de Regiecommissie vullen onze zang aan met choreografie, kledingkeuze en uitstraling, zodat we een prachtig geheel vormen op het podium.

De PR-dames regelen het contact met de pers, ontwerpen en verspreiden ons promotiemateriaal en houden de Roxienaam hoog in de Social Media.

Last but not least, zijn de meiden van de Lief-en-leedcommissie de sterke schouders van ons koor. Zij zijn voor ons in de mooie en in de minder mooie tijden. Een drankje in de kroeg of een gezellig dagje uit? Dat regelen ze ook.

Bestuur

Het Roxiegeheel wordt gedragen door het Bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het koor. Zij houden het overzicht, zorgen dat de (financiële) zaken soepeltjes verlopen en houden contacten binnen en buiten het koor. Ze vergaderen één keer per maand met elkaar en eens per twee maanden met de commissies.

Twee keer per jaar hebben we een algemene ledenvergadering. Met onze maandelijkse nieuwsbrief blijven we op de hoogte van Roxie’s afspraken, concerten, ontwikkelingen en toekomstdromen.

Financiën

We zijn een actief koor. We hebben daarbij ook nog eens veel plezier in het zingen. Naast onze eigen concerten, de aanschaf van bladmuziek en de begeleiding van onze dirigente en muzikanten, willen wij ook graag meedoen aan festivals en korendagen.

Wij zijn al eens gesponsord door Kunstraad Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Groningen.