Roxie komt niet zomaar aanwaaien. Als Muziekcommissie peinzen Hanna, Irma en Nienke over de juiste muziek. Ze beoordelen en kiezen ons repertoire en besluiten over de muziekkeuze voor festivals en optredens. Zodra de muziek is gekocht zorgen Nienke, Anne, Akke en Hilde er als MuseScorecommissie voor dat  wij al onze eigen stempartijen kunnen luisteren, oefenen en instuderen in het MuseScore programma. Amanda, Hilde en Alissa zorgen er als Regiecommissie voor dat onze choreografie, kledingkeuze en uitstraling een prachtig geheel vormen op het podium.

Myrthe vormt de PR- en internetcommissie. Zij regelt het contact met de pers, ontwerpt en verspreidt ons promotiemateriaal en houdt de Roxienaam hoog in de Social Media.

Rozemarijn, Anne en Iris zijn de sterke schouders van Roxie. Als Lief-en-leedcommissie zijn zij er voor ons in de mooie en in de minder mooie tijden. Een drankje in de kroeg of een gezellig dagje uit? Dat regelen ze ook.

Het Roxiegeheel wordt gedragen door het Bestuur. Voorzitter Iris, secretaris Lysan, penningmeester Rianne en algemeen lid Annerose zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het koor. Zij houden het overzicht, zorgen dat de (financiële) zaken soepeltjes verlopen en houden contacten binnen en buiten het koor. Ze vergaderen één keer per maand met elkaar en eens per twee maanden met de commissies.

Twee keer per jaar hebben we een algemene ledenvergadering. Met onze maandelijkse nieuwsbrief blijven we op de hoogte van Roxie’s afspraken, concerten, ontwikkelingen en toekomstdromen.