Op dinsdag 3 mei hebben we opgetreden in Beatrixoord te Haren. Hier hebben een deel van ons repetoire met het thema “America” gezongen.  Marjolein heeft deze geslaagde avond enthousiast de begeleidende praatjes verzorgd. We hadden een klein, maar zeer enthousiast publiek. Na het optreden ging elk koorlid met een roos naar huis.