23 November – Een concert in revalidatiecentrum Beatrixoord te Haren. We hebben ons prima vermaakt.

18 November – Meegedaan aan de algemene voorrondes van het Nederlands Koorfestival te Joure. Uitslag: Roxie mag door naar de categorale finale, die in de loop van 2007 zal plaatsvinden!

10 Juni – We hebben meegedaan aan het Zang- en Muziekfestival Schiermonnikoog. In categorie B (mannen- en vrouwenkoren) hebben we de eerste prijs behaald met een score van maar liefst 90,25 (van de 100). Dit was ook de hoogste score van alle koren die aan dit evenement meededen. We zijn trots!

Roxie heeft wederom meegedaan aan het a capella korenconcours, dat wordt georganiseerd door Bathroom Scenario. Net als vorig jaar was het koor de trotse winnaar van de wisselbeker! De publieksprijs ging naar het Gemengd Dameskoor.